Novinky

23.5.2021 od pondělí děti 2x týdně

Konečně můžeme od tohoto týdne cvičit opět uvnitř klubových prostor. Od 24.5.2021dokonce ve skupinkách po 30, super. Všem našim členům byly podmínky cvičení nařízené vládou zaslány na maila, nebo volejte.

Cvičení pro děti venku od 10.5.2021

Hola hola. Od 9.5.2021 opět cvičíme s dětmi. Sice dle nařízení Vlády jen venku, ale hurá do toho. Scházíme se každé pondělí a středu od 17.30 do 18.30. Pondělí je trénink pro dorostence a starší děti, ve středu pak pro mladší děti a přípravku. Trénink bude vždy pokud nebude pršet. Scházíme se na sokolském stadionu na ulici Fügnerova. PS: On-line hodiny jsou pozastaveny.

Vládní podmínky jsou nastaveny zatím takto:

Sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, žena 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví,
a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:


1) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
2) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
3) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě, a:

stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

2021 leden a Pořád jen On-line, čtěte kdy….

Bohužel i nadále můžeme cvičit pouze On-line. Takže připomínáme lekce s Renda Novotný na Zoomu každé úterý a čtvrtek od 18.30hod.

Přihlašovací údaje mají všichni členové ve svých mailech. Cvičení je určené a koncipované především pro děti, případně velmi šikovné dospěláky.

20.12.2020 Přecházíme do On-line výuky

Od pondělka 21.12.2020 zase přecházíme do on-line prostoru. Sejdeme se na ZOOM v pravidelných intervalech.

Všichni naši členové dostanou mailem pozvánku na tyto hodiny Cvičení s Rendou

Cvičení probíhá každé úterý a sobotu od 18.00hod. Přihlašovací údaje jsou pořád stejné a máte je v mailu.

4.12.2020 opět jede cvičení pro dospělé

Od čtvrtka 3.12.2020 můžeme s laskavým dovolením ministra Blatného opět používat naše klubové prostory. Bohužel se nesmíme ošahávat, musíme dodržovat 2m rozestupy a mít roušku a v rozsahu 9+1. Ale vidět se prý už můžeme, takže dle rozvrhu na značkách:

PO 19.00

ST 19.00

PÁ 19.00

Začínáme již tento pátek 4.12.2020. Budeme tedy cvičit pouze se zbraněmi, tedy Boken a Jo s sebou. Tanto zatím nemůžeme, protože je moc krátké.